Ludność Gminy Wyry

Ludność Gminy Wyry

Gmina Wyry w obecnych granicach powstała w 1991 roku. Złożona jest z dwóch miejscowości: Wyrów i Gostyni. W przeciwieństwie do większości miast i gmin Górnego Śląska Gmina Wyry od kilkunastu lat notuje się stały wzrost liczby ludności. Choć to powszechna wiedza, warto prześledzić dokładniej jak z rozwojem ludnościowym naszej gminy w istocie wyglądało.

Analizując dane z Roczników Statystycznych Województwa Katowickiego oraz dane udostępnione na stronie Głównego Instytutu Statystycznego można precyzyjnie prześledzić, jak zmieniała się sytuacja ludnościowa Wyrów i Gostyni rok do roku. Oprócz ogólnej liczby mieszkańców, warto zwrócić uwagę na przyrost naturalny (różnica między ilością urodzeń i zgonów) oraz saldo migracyjne (różnica między napływem a odpływem ludności). Dane te znajdują się w tabeli poniżej. Warto jednak pokusić się o kilka ogólnych wniosków.

  1. W latach 90. XX wieku Gmina Wyry pod względem liczby ludności praktycznie nie rozwijała się. W latach 1991-1999 zanotowaliśmy spadek liczby mieszkańców o 2,6%. W roku 1999 liczba ludności spadła poniżej 6 tys.
  2. Od roku 2000 notuje się wzrost liczby ludności (średnio o 1,7%). W latach 2000-2018 skumulowany wzrost wyniósł 37%, Gmina „urosła” o ponad 1/3!
  3. Największe tempo przyrostu ludności nastąpiło w latach 2009-2014. Później było ono mniejsze, choć i tak wysokie – 1,7%.

Na wzrost liczby mieszkańców wpływ mają dwa czynniki przyrost naturalny i saldo migracji. Analiza współczynnika przyrostu naturalnego pozwala ocenić, w jakim stopniu na zwiększenie liczby mieszkańców miał fakt, że w Gminie Wyry rodziło się więcej ludzi niż umierało. Z kolei analiza współczynnika salda migracji daje wgląd, czy wzrost wynikał z faktu, że więcej osób do Gminy Wyry migrowało niż z niej emigrowało. Niestety dane w tym zakresie nie są kompletne. Brakuje współczynników dla lat 1999-2002.

W latach 90. XX wieku ujemny przyrost naturalny rekompensowała minimalna migracja, stąd liczba ludności utrzymywała się na tym samym poziomie ok. 6000 mieszkańców. Od 2002 roku tempo migracji zwiększa. Współczynnik migracji w zasadzie jest cały czas dwucyfrowy. Wyjątek stanowią tu lata 2004-2005, co prawdopodobnie jest efektem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Chyba każdy z nas zna osobę, która w tamtym czasie wyjechała do pracy na Zachód. Emigracja zagraniczna w kolejnych latach jest rekompensowana migracją wewnętrzną (w ramach kraju). Mało która gmina na Górnym Śląsku może pochwalić się współczynnikiem salda migracji na poziomie powyżej 20. Echem tak intensywnej migracji jest wysoki w porównaniu z resztą kraju przyrost naturalny. W Gminie Wyry od 2007 roku więcej rodzi się nowych mieszkańców niż umiera.

Analiza dotyczy oczywiście całej Gminy Wyry. Interesujące byłoby porównanie, jak kształtowała się sytuacja osobno dla Wyrów i Gostyni. O tym, że Gostyń liczebnie prześcignęła Wyry pisał Patryk Fila na portalu Gostyń Śląska już w 2018 roku.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Gminę Wyry na swoje miejsce zamieszkania wybrało ponad 2000 osób. To tak jakby 280 tysięczne Katowice wzbogaciły się o kolejne 90 tys. Nowi mieszkańcy przekładają się większy budżet naszej gminy, choć wskutek działań rządu centralnego wpływy z tytułu udziału w PIT będą w tym roku tylko minimalnie większe. Nowi mieszkańcy to też większa presja na jakość usług publicznych świadczonych przez władze samorządowe.

 

Rok Ludność Przyrost % Przyrost naturalny Saldo migracji
1991 6156
1992 6080 -76 -1,23% 1,70 -2,30
1993 6090 10 0,2% 0,80 0,80
1994 6079 -11 -0,2% -0,83 -0,83
1995 6055 -24 -0,4% -2,80 2,70
1996 6096 41 0,7% -0,80 5,50
1997 6127 31 0,5% -2,00 5,90
1998 6119 -8 -0,1% -5,10 1,80
1999 5995 -124 -2,0%
2000 6005 10 0,2%
2001 6032 27 0,4%
2002 6099 67 1,1%
2003 6192 93 1,5% -2,29 16,19
2004 6249 57 0,9% -1,45 9,01
2005 6286 37 0,6% 1,60 3,18
2006 6406 120 1,9% -0,48 17,54
2007 6533 127 2,0% 0,47 20,73
2008 6594 61 0,9% 1,68 13,23
2009 6788 194 2,9% 5,26 20,13
2010 7096 308 4,5% 2,14 21,09
2011 7234 138 1,9% 2,09 17,12
2012 7418 184 2,5% 2,46 21,18
2013 7592 174 2,3% 3,59 16,75
2014 7736 144 1,9% 1,70 13,88
2015 7837 101 1,3% 1,28
2016 7972 135 1,7% 2,29 12,82
2017 8087 115 1,4% 1,37 16,53
2018 8226 139 1,7% 4,30 12,52

Opracowano na podstawie danych z Roczników Statystycznych Województwa Katowickiego i pozyskanych ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Scroll to top