Działalność

W radzie Gminy Wyry pracuję w 4 komisjach. Jestem wiceprzewodniczącym komisji ds. rozwoju miejscowości Wyry oraz przewodniczącym doraźnej komisji statutowej. Ponadto jestem członkiem komisji budżetowej i komisji rewizyjnej.
Moją aktywność w pracach Rady Gminy Wyry sprawdzicie w protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji i transmisji internetowych oraz na tej stronie w Aktualnościach. W ramach funkcji kontrolnej kieruję do Wójta Gminy interpelacje i zapytania.
Staram utrzymywać bieżący kontakt z mieszkańcami.  Przekazuję do Urzędu Gminy ich wnioski oraz na bieżąco interweniuję w sprawach związanych z bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku.
Scroll to top