Interwencje

Poniżej znajduje się zestawienie podjętych interwencji czy wniosków zgłaszanych podczas prac komisji, telefonicznie lub mailowo.

2024-02-06
Ponowienie uzupełnienie nawierzchni drogi ul. Dworcowej boczna

2024-02-02
Ponowienie wniosku o uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Puszkina 81A

2024-01-24
Wniosek o usunięcie znaku z nazwą ulicy Puszkina i numeracją do nr 73-77 87-89 położony na działce nr 1021/56. Tablicę na prośbę właścicielki posesji proponuje się umieścić na znaku stojącym po przeciwnej stronie.
Wyproszczenie znaku Zakazu ruchu dla pojazdów powyżej 15 ton, który zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z ul. Puszkina i ul. Leśniczówka.
Naprawa progu zwalniającego. Fragment, który się oderwał został zabrany z pobocza i zabezpieczony przy ul. Dworcowej 9
Oczyszczenie w sezonie wiosennym działki nr z krzewów i trawy 1041/51. W pierwszej kolejności w pobliżu przejazdu kolejowego.
Naprawa ławki na placu zabaw przy jeziorze Wicie (zdjęcie w załączeniu)
Naprawa urządzenia na placu zabaw przy jeziorze Wicie (zdjęcie w załączeniu)
Naprawa wlotu studzienki (prawdopodobnie wodociągowej) w pobliżu skrzyżowania ulic Puszkina i Wagonowa (zdjęcie w załączeniu)
Ponowienie wniosku do Spółki Wodnej o udrożnienie przepustu łączącego rów przy ulicy Puszkina (naprzeciwko posesji o nr 76) – oznaczono na grafice
Usunięcie znaku Parking przy skrzyżowaniu ul. Puszkina i Leśniczówka

2023-09-20
wymiana pękniętego kosza na śmieci na przeciwko kościoła
wykoszenie terenu przy peronie kolejowym oraz opróżnienie kosza na śmieci
usunięcie zwisającego kabla telefonicznego na ul. Wróbla
sprawdzenie latarni na ul. Dworcowej (od niedzieli świecą w dzień)
sprawdzenie latarni przy ul. Wróbla 12 (migotanie)

2023-09-25
Wniosek o naprawę uszkodzonej studzienki rewizyjnej na ul. Wagonowej przy skrzyżowaniu z linią kolejową

2023-08-28
Wniosek o zabezpieczenie włazu na terenie dawnej przepompowni przy ul. Puszkina
Wniosek o oczyszczenie przepompowni ścieków przy ul. Wagonowej
Wniosek o uporządkowanie terenu przy koszach na ubrania przy szkole

2023-08-17 do Zarządu Dróg Powiatowych
usunięcie trawy z chodników w pobliżu skrzyżowania drogowo-kolejowego linii kolejowej nr 169
i drogi ulicy Puszkina
usunięcie gałęzi i krzewów w rejonie ww. skrzyżowania w celu zwiększenia widoczności i ułatwienie
kierowcom pojazdów przejazdu przez skrzyżowanie
usunięcie z rowów odwadniających drogę ściętych gałęzi oraz oczyszczenie rowów od przejazdu
kolejowego do posesji przy ul. Puszkina 65
ustawienie znaku A-24 „rowerzyści” za przejazdem kolejowym

2023-06-19
Wniosek o przeczyszczenie wlotu przepustu kanalizacji deszczowej przy skrzyżowaniu kolejowym z ul. Wagonowa

2023-05-22
Wniosek o utworzenie publicznych toalet w centrum miejscowości Wyry

2023-03-22 do Spółki wodnej
Udrożnienie przepustu w rejonie ulicy Puszkina naprzeciwko posesji nr 76

2023-02-20
Wniosek o usunięcie starych tablic informacyjnych o dofinansowaniu kanalizacji z Unii Europejskiej z ul. Dworcowej

2022-10-24
Uzupełnienie wyposażenia stacji naprawy rowerów przy jeziorze Wicie

2022-09-22 do KM Policji w Mikołowie
Wniosek w imieniu mieszkańca ul. Puszkina o interwencję w zakresie kontroli prędkości pojazdów w rejonie skrzyżowania ulic Puszkina i Dworcowej w Wyrach

2022-06-27
Wniosek o sprawdzenie terminowości odbioru odpadów komunalnych na ul. Dworcowej
Wniosek o naprawę ul. Puszkina boczna przy lesie
Wniosek o budowę rogatek na skrzyżowaniu drogowo-kolejowym przy ul. Puszkina

2022-04-25
Wniosek o sprawdzenie sprawy uszkodzonych drenów przez Wykonawcę remontu ul. Dworcowej

2022-02-21
Wniosek o naprawę słupków przy progu zwalniającym na ul. Wróbla
Wniosek o sprawdzenie bezpieczeństwa na ul. Głównej przy dachu budynku gospodarczego dawnego dworu w Wyrach

2022-01-24
Ponowienie wniosku o udrożnienie zasypane rowu przy linii kolejowej w rejonie ul. Dworcowej

2021-12-28
Wniosek o naprawę kosza na śmieci na skrzyżowaniu ul. Leśniczówka i ul. Puszkina
Uzupełnienie miejsca dla osób niepełnosprawnych przy ul. Bojdoła

2021-12-06
Wniosek o udrożnienie zasypane rowu przy linii kolejowej w rejonie ul. Dworcowej

2021-09-27
Wniosek u ujęcie w projekcie budżetu Gminy Wyry remontu drogi ul. Puszkina boczna 26-38
Wniosek u ujęcie w projekcie budżetu Gminy Wyry remontu drogi ul. Puszkina boczna przy posesjach nr 75, 75B, 77B.
Wniosek o wykoszenie trawy przy peronie kolejowym

2021-07-26
Wniosek o oczyszczenie terenu przy zabytkowym dworze w Wyrach

2021-06-21
Wniosek o udrożnienie rowu przy ul. Puszkina

2021-03-22
Wniosek o naprawę tabliczki informacyjnej dla rowerzystów w rejonie skrzyżowania ul. Głównej i Pszczyńskiej

2021-02-22
Wniosek o uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych ulic Wróbla, Kasprowicza, Leszczynowa, Zjednoczenia, Profilowa, Ładna, Tysiąclecia, Bojdoła, Markiela, Zawodzie, Spokojna oraz powiatowych ulic Głowna, Zbożowa
Wniosek o naprawę lustra drogowego przy ul. Kopaniny 8G
Wniosek o naprawę klamki do furtki na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego
Wniosek o usunięcie wraku samochodu przy ul. Bojdoła

2021-01-25
Naprawa drogi ul. Puszkina bocza przy lesie

2020-12-28
Naprawa słupa informacyjnego dla rowerzystów przy jeziorze Wicie

2020-11-13
Wniosek o wypionowanie znaku drogowego „ustąp pierwszeństwa” na ul. Głównej przy skrzyżowaniu z ul. Puszkina
Wniosek o montaż i sprawdzenie właściwej lokalizacji dla tabliczki wodociągu w rejonie posesji przy ul. Wróbla 2
Interwencja w sprawie zalegania worków ubraniami przy kosztach przy szkole podstawowej

2020-11-06
Wniosek o wyrównanie pługiem ciągnionym nawierzchni drogi ul. Puszkina boczna (pod lasem)

2020-10-26
Wniosek o ustawienie kosza na śmieci na ul. Wróbla przy skrzyżowaniu z ul. Brzoskwiniową

2020-10-19
Wniosek o uzupełnienie nawierzchni na ul. Dworcowej do realizacji od końca ulicy
Wniosek o wykoszenie pobocza na ul. Dworcowej na odcinku od punktu gastronomicznego „Dworzec Wyry Pizza Pub” do końca
Wniosek o ustawienie znaku przy wjeździe na ul. Dworcową (dojazd do posesji nr 1, 1A, 3) znaku B-1 z informacją „Nie dotyczy rowerów oraz dojazdu do posesji”
Wniosek o pilne naprawienie nawierzchni drogi ul. Puszkina przy posesji nr 73

2020-10-04
Wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Wyry na realizację inwestycji remontu drogi gruntowej położonej na działkach nr 626/56, 721/56, 1022/56, będących własnością Gminy Wyry, poprzez położenie nawierzchni asfaltowej. Dotyczy ul. Puszkina nr 73-77, 87-89. Wniosek złożony wspólnie z mieszkańcami.
Ponowienie wniosku z 2019 roku ws. remontu nawierzchni drogi ul. Puszkina boczna przy posesjach o nr 26, 26a, 28, 28b, 30, 30b, 34, 36, 38. Zgodnie z wytycznymi określonymi na posiedzeniu komisji ds. rozwoju miejscowości Wyry w dniu 25.06.2018 r. (mieszkańcom został przedstawiony wstępny projekt remontu tego odcinka ul. Puszkina, wybrali oni wariant bez odwodnienia).
Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Łaziskach Górnych i Lasów Państwowych w sprawie braku drożności wlotu spustu odwadniającego rów przy ul. Puszkina

2020-09-21
Wniosek o podjęcie działań w sprawie kontroli używania sygnalizacji dźwiękowej przez maszynistów pociągów kursujących na linii kolejowej nr 169 Tychy-Orzesze (Jaśkowice)
Wniosek o uprzątnięcie zalegających worków przy kontenerach na ubrania w rejonie szkoły podstawowej
Wniosek o przeczyszczenie wodociągu na końcu ulicy Dworcowej.

2020-08-24
Wniosek o uprzątnięcie śmieci na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej i ul. Dwór

2020-06-08
Wniosek o wyjaśnienie sprawy odmowy odbioru styropianu od Mieszkańca Gminy Wyry w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Wniosek o utwardzenie drogi do działki nr 1608/88 (ul. Puszkina boczna – przyszły łącznik z ulicą Łabędzią)
Wniosek o rozważeneie zmiany nazwy ul. Puszkina boczna (przyszły łącznik z ulicą Łabędzią)

2020-05-25
Wniosek o uporządkowanie kabli telefonicznych zerwanych i zwisających niebezpiecznie nisko na ulicy Puszkina przy posesjach o numerze 54, 74A, 76, 70, po stronie lasu naprzeciwko posesji o numerze 71 i 73 oraz przy ulicy Puszkina nr 74A i 80.
Wniosek o uporządkowanie ubrań zalegających przy koszach przy szkole podstawowej
Wniosek o uzupełnienie nawierzchni drogowej przy ulicy Puszkina boczna przy posesji nr 73

2020-04-15
Interwencja w sprawie zerwanych kabli telefonicznych przy ulicy Puszkina w rejonie skrzyżowania z ul. Leśniczówka, oraz przy ul. Puszkina 70,74A, 76.

2020-03-03
Ponowienie wniosku o doraźny remont wjazdu z ul. Puszkina do ul. Dworcowej boczna (dojazd do posesji o nr 1, 1a, 3)

2020-02-11
Interwencja w sprawie wywiezienia zalegających ubrań przy kontenerze przy szkole podstawowej

2020-03-03
Interwencja w sprawie luźno porzuconych kabli telefonicznych przy ul. Puszkina 21 oraz przy ul. Głównej 96

2020-02-26
Interwencja w sprawie opóźnienia autobusu nr 69.

2020-02-21
Interwencja w doraźnego remontu odcinka ulicy Puszkina 73, 73A, 75, 75B, 77

2020-02-11
Interwencja w sprawie wywiezienia zalegających ubrań przy kontenerze przy szkole podstawowej

2020-02-11
Interwencja w sprawie wyrównania pługiem ciągnionym nawierzchni drogi ul. Dworcowej

2020-01-27
Interwencja w sprawie doraźnego remontu, uzupełnienia dziur na ul. Puszkina boczna (dojazd do posesji o nr 26-38)

2019-12-16
Interwencja w sprawie naprawienia uszkodzonego kosza na śmieci w pobliżu sklepu „IŚKA”

2019-09-03
Interwencja w sprawie wykoszenia trawy w rejonie skrzyżowania ul. Puszkina z ul. Leśniczówka

2019-09-03
Interwencja w sprawie zasypania ubytków w drodze gruntowej przy ul. Puszkina 75

2019-08-26
Wniosek w sprawie wzięcia udziału w akcji „Mogę! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech”, skierowanej do przedszkoli

2019-08-26
Interwencja w sprawie uprzątnięcia śmieci przy dawnym budynku domu kultury w Wyrach

2019-07-22
Interwencja w sprawie wycięcia krzaków zasłaniających widoczność przy ul. Brzoskwiniowej

2019-06-24
Interwencja w sprawie braku umieszczenia informacji o zmianie rozkładu jazdy autobusów ZTM w piątek po Bożym Ciele, 21 czerwca 2019 r.,

2019-06-03
Interwencja w sprawie wiszącego kabla telefonicznego przy ul. Puszkina 65

2019-06-03
Interwencja w sprawie ubytku w nawierzchni asfaltowej przy ul. Wróbla

2019-06-03
Interwencja w sprawie uszkodzonego lustra drogowego przy ul. Wróbla

2019-05-27
Interwencja w sprawie skoszenia trawy przy ul. Puszkina 19 i 21

2019-05-14
Spotkanie w sprawie remontu drogi wojewódzkiej DW 928. Więcej informacji tutaj.

2019-04-15
Interwencja w sprawie uporządkowania worków z używaną odzieżą przy pojemnikach przy Szkole Podstawowej

2019-03-25
Interwencja w sprawie naprawienia wykrzywionego po wichurze znaku na wysokości ul. Puszkina.

2019-03-25
Interwencja w sprawie zwisającego kabla telefonicznego w rejonie przejazdu kolejowego przy ul. Wagonowej.

2019-03-25
Interwencja w sprawie naprawienia ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2019-03-25
Wniosek w sprawie ustawienia dodatkowych koszy na śmieci w pobliżu posesji przy ul. Puszkina 54 oraz przy skrzyżowaniu ul. Puszkina i ul. Leśniczówka

2019-02-25
Interwencja w sprawie uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej, spowodowanych pracami wymiany przyłączy wodociągowych przy ul. Wróbla

2019-02-24
Interwencja w sprawie ubytku w nawierzchni na ul. Wróbla w pobliżu skrzyżowania z ulicą Puszkina

2018-11-05
Interwencja w sprawie ustawienia tablicy informacyjnej wykazem numerów budynków przy wjeździe do posesji przy ul. Wróbla 13, 13a, 17

Scroll to top