Interwencje

Poniżej znajduje się zestawienie podjętych interwencji czy wniosków zgłaszanych podczas prac komisji, telefonicznie lub mailowo.

2020-11-13
Wniosek o wypionowanie znaku drogowego „ustąp pierwszeństwa” na ul. Głównej przy skrzyżowaniu z ul. Puszkina
Wniosek o montaż i sprawdzenie właściwej lokalizacji dla tabliczki wodociągu w rejonie posesji przy ul. Wróbla 2
Interwencja w sprawie zalegania worków ubraniami przy kosztach przy szkole podstawowej

2020-11-06
Wniosek o wyrównanie pługiem ciągnionym nawierzchni drogi ul. Puszkina boczna (pod lasem)

2020-10-26
Wniosek o ustawienie kosza na śmieci na ul. Wróbla przy skrzyżowaniu z ul. Brzoskwiniową

2020-10-19
Wniosek o uzupełnienie nawierzchni na ul. Dworcowej do realizacji od końca ulicy
Wniosek o wykoszenie pobocza na ul. Dworcowej na odcinku od punktu gastronomicznego „Dworzec Wyry Pizza Pub” do końca
Wniosek o ustawienie znaku przy wjeździe na ul. Dworcową (dojazd do posesji nr 1, 1A, 3) znaku B-1 z informacją „Nie dotyczy rowerów oraz dojazdu do posesji”
Wniosek o pilne naprawienie nawierzchni drogi ul. Puszkina przy posesji nr 73

2020-10-04
Wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Wyry na realizację inwestycji remontu drogi gruntowej położonej na działkach nr 626/56, 721/56, 1022/56, będących własnością Gminy Wyry, poprzez położenie nawierzchni asfaltowej. Dotyczy ul. Puszkina nr 73-77, 87-89. Wniosek złożony wspólnie z mieszkańcami.
Ponowienie wniosku z 2019 roku ws. remontu nawierzchni drogi ul. Puszkina boczna przy posesjach o nr 26, 26a, 28, 28b, 30, 30b, 34, 36, 38. Zgodnie z wytycznymi określonymi na posiedzeniu komisji ds. rozwoju miejscowości Wyry w dniu 25.06.2018 r. (mieszkańcom został przedstawiony wstępny projekt remontu tego odcinka ul. Puszkina, wybrali oni wariant bez odwodnienia).
Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Łaziskach Górnych i Lasów Państwowych w sprawie braku drożności wlotu spustu odwadniającego rów przy ul. Puszkina

2020-09-21
Wniosek o podjęcie działań w sprawie kontroli używania sygnalizacji dźwiękowej przez maszynistów pociągów kursujących na linii kolejowej nr 169 Tychy-Orzesze (Jaśkowice)
Wniosek o uprzątnięcie zalegających worków przy kontenerach na ubrania w rejonie szkoły podstawowej
Wniosek o przeczyszczenie wodociągu na końcu ulicy Dworcowej.

2020-08-24
Wniosek o uprzątnięcie śmieci na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej i ul. Dwór

2020-06-08
Wniosek o wyjaśnienie sprawy odmowy odbioru styropianu od Mieszkańca Gminy Wyry w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Wniosek o utwardzenie drogi do działki nr 1608/88 (ul. Puszkina boczna – przyszły łącznik z ulicą Łabędzią)
Wniosek o rozważeneie zmiany nazwy ul. Puszkina boczna (przyszły łącznik z ulicą Łabędzią)

2020-05-25
Wniosek o uporządkowanie kabli telefonicznych zerwanych i zwisających niebezpiecznie nisko na ulicy Puszkina przy posesjach o numerze 54, 74A, 76, 70, po stronie lasu naprzeciwko posesji o numerze 71 i 73 oraz przy ulicy Puszkina nr 74A i 80.
Wniosek o uporządkowanie ubrań zalegających przy koszach przy szkole podstawowej
Wniosek o uzupełnienie nawierzchni drogowej przy ulicy Puszkina boczna przy posesji nr 73

2020-04-15
Interwencja w sprawie zerwanych kabli telefonicznych przy ulicy Puszkina w rejonie skrzyżowania z ul. Leśniczówka, oraz przy ul. Puszkina 70,74A, 76.

2020-03-03
Ponowienie wniosku o doraźny remont wjazdu z ul. Puszkina do ul. Dworcowej boczna (dojazd do posesji o nr 1, 1a, 3)

2020-02-11
Interwencja w sprawie wywiezienia zalegających ubrań przy kontenerze przy szkole podstawowej

2020-03-03
Interwencja w sprawie luźno porzuconych kabli telefonicznych przy ul. Puszkina 21 oraz przy ul. Głównej 96

2020-02-26
Interwencja w sprawie opóźnienia autobusu nr 69.

2020-02-21
Interwencja w doraźnego remontu odcinka ulicy Puszkina 73, 73A, 75, 75B, 77

2020-02-11
Interwencja w sprawie wywiezienia zalegających ubrań przy kontenerze przy szkole podstawowej

2020-02-11
Interwencja w sprawie wyrównania pługiem ciągnionym nawierzchni drogi ul. Dworcowej

2020-01-27
Interwencja w sprawie doraźnego remontu, uzupełnienia dziur na ul. Puszkina boczna (dojazd do posesji o nr 26-38)

2019-12-16
Interwencja w sprawie naprawienia uszkodzonego kosza na śmieci w pobliżu sklepu „IŚKA”

2019-09-03
Interwencja w sprawie wykoszenia trawy w rejonie skrzyżowania ul. Puszkina z ul. Leśniczówka

2019-09-03
Interwencja w sprawie zasypania ubytków w drodze gruntowej przy ul. Puszkina 75

2019-08-26
Wniosek w sprawie wzięcia udziału w akcji „Mogę! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech”, skierowanej do przedszkoli

2019-08-26
Interwencja w sprawie uprzątnięcia śmieci przy dawnym budynku domu kultury w Wyrach

2019-07-22
Interwencja w sprawie wycięcia krzaków zasłaniających widoczność przy ul. Brzoskwiniowej

2019-06-24
Interwencja w sprawie braku umieszczenia informacji o zmianie rozkładu jazdy autobusów ZTM w piątek po Bożym Ciele, 21 czerwca 2019 r.,

2019-06-03
Interwencja w sprawie wiszącego kabla telefonicznego przy ul. Puszkina 65

2019-06-03
Interwencja w sprawie ubytku w nawierzchni asfaltowej przy ul. Wróbla

2019-06-03
Interwencja w sprawie uszkodzonego lustra drogowego przy ul. Wróbla

2019-05-27
Interwencja w sprawie skoszenia trawy przy ul. Puszkina 19 i 21

2019-05-14
Spotkanie w sprawie remontu drogi wojewódzkiej DW 928. Więcej informacji tutaj.

2019-04-15
Interwencja w sprawie uporządkowania worków z używaną odzieżą przy pojemnikach przy Szkole Podstawowej

2019-03-25
Interwencja w sprawie naprawienia wykrzywionego po wichurze znaku na wysokości ul. Puszkina.

2019-03-25
Interwencja w sprawie zwisającego kabla telefonicznego w rejonie przejazdu kolejowego przy ul. Wagonowej.

2019-03-25
Interwencja w sprawie naprawienia ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2019-03-25
Wniosek w sprawie ustawienia dodatkowych koszy na śmieci w pobliżu posesji przy ul. Puszkina 54 oraz przy skrzyżowaniu ul. Puszkina i ul. Leśniczówka

2019-02-25
Interwencja w sprawie uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej, spowodowanych pracami wymiany przyłączy wodociągowych przy ul. Wróbla

2019-02-24
Interwencja w sprawie ubytku w nawierzchni na ul. Wróbla w pobliżu skrzyżowania z ulicą Puszkina

2018-11-05
Interwencja w sprawie ustawienia tablicy informacyjnej wykazem numerów budynków przy wjeździe do posesji przy ul. Wróbla 13, 13a, 17

Scroll to top