Zapytanie w sprawie odrzucenia wniosku o remont ul. Dworcowej

W związku z nieuwzględnieniem remontu ulicy Dworcowej na liście zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020. Skierowałem do Wójta Gminy Wyry zapytanie o przyczyny odrzucenia wniosku przez Wojewodę Śląskiego.

Wczoraj, 16 kwietnia 2020 roku premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok, a Wojewoda Śląski opublikował je w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na liście obejmującej drogi gminne nie znalazła się ulica Dworcowa, na dofinansowanie której Gmina Wyry złożyła wniosek w zeszłym roku.

Mając powyższe na uwadze, skierowałem do Wójta Gminy Wyry następujące pytania:

  1. Dlaczego remont ul. Dworcowej nie otrzymał dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych?
  2. Jakie kryteria mogły zadecydować o niższej pozycji w rankingu wniosków
    o dofinansowanie dróg gminnych?
  3. Czy wiadomo ile punktów zabrakło, by nasz wniosek trafił na listę podstawową lub rezerwową?
  4. Czy Gmina Wyry odwoła się od decyzji o nie przyznaniu dofinansowania?
  5. Czy Gmina Wyry będzie poszukiwała innych zewnętrznych źródeł dofinansowania na realizacji inwestycji?
  6. Czy Gmina Wyry złoży wniosek o dofinansowanie ulicy Dworcowej w następnym naborze  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych?

Zapytanie-17-04-2020

Scroll to top