Zapytanie dotyczące ul. Dworcowej

W związku z ogłoszeniem z dnia 9 lipca 2020 roku o naborze wniosków do dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowychna na rok 2021 proszę o udzielenie odpowiedzi, czy Urząd Gminy Wyry wystąpi kolejny raz z wnioskiem o dofinansowanie remontu ul. Dworcowej.

Zapytanie w tej kwestii skierowałem za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Gminy Wyry do Wójta Gminy Wyry 17 kwietnia 2020 roku. W odpowiedzi nie odniesiono się do tej kwestii.

zapytanie-15-07-2020

zapytanie-15-07-2020_odpowiedz

Scroll to top