Open post

Kolejne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Rok po podwyższeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Wyry zaproponowała kolejną podwyżkę. Rada Gminy Wyry stanęła przed dylematem. Ostatecznie stawka opłaty wzrosła z 23 zł do 29 zł za osobę. Jednak to tylko jedna z wielu zmian, które nastąpią w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. ? Zobacz aktualne stawki za gospodarowanie odpadami...

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w województwie śląskim

Opłaty za śmieci w każdej gminie budzą ogromne emocje. Rosnące ceny usług za odbiór odpadów bezpośrednio wpływają na stawkę opłaty za śmieci, którą zgodnie z polskim prawem musimy uiszczać na konto gminy. Od 2019 roku prowadzę monitoring stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszym województwie. Poniżej znajdują się aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami...

Open post

Dlaczego za śmieci płacimy coraz więcej?

Podczas październikowej 11. Sesji Rady Gminy Wyry radni musieli rozstrzygnąć o podwyższeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyższą opłatę poparło 11 radnych przy 1 głosie przeciwnymi i 1 wstrzymującym się. Dwóch radnych nie głosowało. W mojej ocenie utrzymywanie aktualnej stawki było fikcją, dlatego poparłem podwyżkę. Poniższej uzasadniam dlaczego?
Scroll to top