Open post

Drogi po zimie 2021

Choć zima 2021 jeszcze się nie skończyła już wiadomo, że ubytki w drogach gminnych i powiatowych są duże. Dziś złożyłem wniosek w sprawie mało powierzchniowej naprawy nawierzchni dróg w 39 lokalizacjach. Najbardziej uszkodzone nawierzchnie dróg obejmują ulice: Zbożowa, Bojdoła, Zjednoczenia, Markiela, Wróbla oraz Główna. Wniosek dotyczy dróg bitumicznych. Osobny wniosek dla dróg gminnych o nawierzchni...

Open post

Radni wojewódzcy przekonali się, jak wygląda ulica Pszczyńska

Wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Mikołowskiego, panią Barbarą Pepke, Przewodniczącą Rady Gminy Wyry, panią Joanną Pasierbek-Konieczny uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 14.05.2019 roku. Staraliśmy się przekonać radnych wojewódzkich o pilnej potrzebie remontu drogi wojewódzkiej DW 928. W najgorszym stanie jest 16 kilometrowy odcinek biegnący przez naszą gminę....

Scroll to top