Zapytanie w sprawie ul. Dworcowej

W związku z uchwaleniem budżetu Gminy Wyry na rok 2021 i zabezpieczeniem 585 300 zł na realizację remontu ulicy Dworcowej uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe zapytanie. Jakie działania podjęła do tej pory i jakie działania podejmie Gmina Wyry w celu pozyskania brakujących środków finansowych na wykonanie określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia nr 1.3.2.21 pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Wyrach – podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi”?
Open post

Radni wojewódzcy przekonali się, jak wygląda ulica Pszczyńska

Wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Mikołowskiego, panią Barbarą Pepke, Przewodniczącą Rady Gminy Wyry, panią Joanną Pasierbek-Konieczny uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 14.05.2019 roku. Staraliśmy się przekonać radnych wojewódzkich o pilnej potrzebie remontu drogi wojewódzkiej DW 928. W najgorszym stanie jest 16 kilometrowy odcinek biegnący przez naszą gminę....

Scroll to top