Open post

Gmina Wyry najbezpieczniejsza w województwie śląskim?

Na wczorajszym posiedzeniu 7. Sesji Rady Gminy Wyry omówiony został stan bezpieczeństwa publicznego w naszych miejscowościach. Gościliśmy Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie, Komendanta Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, Prezesa OSP w Wyrach i Prezesa OSP w Gostyni. Kierownicy jednostek złożyli sprawozdania za rok 2018. Komendant policji Krzysztof Skowron...

Scroll to top