Interpelacja w sprawie informowania o zmianach rozkładu jazdy autobusów

Tradycyjnie w okresie świątecznym komunikacja zbiorowa, organizowana przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, kursowała w zmienionej formie. Zmiany dotyczyły 200 linii, obowiązywały od 23 do 30 grudnia i obejmowały linie 69, 157 i 294, które przebiegają przez Gminę Wyry. Informacja o korekcie rozkładu jazdy tych autobusów podana była na oficjalnej stronie internetowej ZTM. Niestety kolejny raz nie została umieszczona na wiatach przystankowych. Mieszkańcy, którzy korzystają z transportu zbiorowego, ale niekoniecznie z internetu np. w Wigilię przekonali się, że w tym roboczym dniu autobusy kursują jak w soboty.

Na problem z informowaniem o zmianach w rozkładzie jazdy zwracałem już uwagę podczas posiedzenia komisji ds. rozwoju miejscowości Wyry 24 czerwca 2019 roku. Sygnalizowałem wówczas, że  nie poinformowano należycie mieszkańców o zmianie rozkładu z 21 czerwca,
tj. w piątek po Bożym Ciele. Standard, który obowiązywał przez wiele lat, kiedy potrzeby transportowe mieszkańców Gminy Wyry zabezpieczał MZK Tychy, polegał na umieszczaniu informacji o korekcie rozkładu jazdy na wszystkich wiatach przystankowych. Niestety ta dobra praktyka nie została przejęta przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, czy Urząd Gminy Wyry sygnalizował Zarządowi Transportu Metropolitarnego o potrzebie umieszczania dodatkowej informacji na wiatach przystankowych. Czy otrzymał stosowne wyjaśnienia w tym temacie? Czy będzie wnioskował o umieszczanie informacji o tymczasowych zmianach/korektach rozkładu jazdy na wiatach przystankowych naszej gminy?

Interpelacja-29-01-2020

Interpelacja-29-01-2020_odpowiedz

Interpelacja-29-01-2020_uzupelnienie-1

Interpelacja-29-01-2020_uzupelnienie-2

Scroll to top