Interpelacja w sprawie autostraty A4-bis

W aktualnych dokumentach planistycznych w zakresie transportu, w tym Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, znaleźć można zapisy o konieczności budowy nowej autostrady równoległej do obecnej A4 i stanowiącej obwodnicę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. We wrześniu 2019 roku Marszałek Województwa Śląskiego zlecił katowickiej firmie Inkom opracowanie koncepcji przebiegu autostrady A4 bis. Ekspertom polecono przygotować różne warianty jej przebiegu. Istnieje wiele przesłanek pozwalających sądzić, że nowa autostrada będzie biegła przez miejscowość Wyry, choć do tej pory nie upubliczniono oficjalnych dokumentów. Niestety Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odmówiła mi udzielenia informacji publicznej w temacie prac koncepcyjnych prowadzonych przy współudziale firmy Inkom ze względu na brak w jej ocenie szczególnie istotnego interesu publicznego.

Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy Urząd Gminy Wyry posiada informacje w zakresie przebiegu autostrady A4 bis przez teren Gminy Wyry. Czy podjął i jeśli tak, to jakie działania prewencyjne podjął lub podejmie, aby zminimalizować ryzyko jej budowy?

Realizacja projektu w mojej ocenie zagraża interesowi naszej wspólnoty lokalnej. Na ten temat zwracałem uwagę 12 września 2019 roku podczas konsultacji społecznych wspomagających procedurę sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wyry. Podczas dyskusji zwracano uwagę, że na spotkaniu w Urzędzie Metropolitalnym udostępniono władzom Gminy do wglądu mapę prezentującą projekt autostrady biegnącej przez środek miejscowości Wyry. Będę wdzięczny za szczegółową odpowiedź w powyższym temacie.

Interpelacja-2020-10-23

Interpelacja-2020-10-23_odpowiedz-1

Interpelacja-2020-10-23_uzupelnienie

Scroll to top