Zapytanie w sprawie ul. Dworcowej

W związku z uchwaleniem budżetu Gminy Wyry na rok 2021 i zabezpieczeniem 585 300 zł na realizację remontu ulicy Dworcowej uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe zapytanie. Jakie działania podjęła do tej pory i jakie działania podejmie Gmina Wyry w celu pozyskania brakujących środków finansowych na wykonanie określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia nr 1.3.2.21 pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Wyrach – podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi”?
Scroll to top