Open post Azbest - hala Prosper

Interpelacja w sprawie bomby biologicznej przy ul. Wróbla

Mieszkańcy ulicy Wróbla i ulicy Brzoskwiniowej z niepokojem spoglądają w kierunku niszczejącej dawnej hali produkcyjnej przedsiębiorstwa „Prosper”. Od ponad 20 lat na terenie nieruchomości nie prowadzi się działalności gospodarczej. Budynek ulega podstępującej degradacji i stanowi jedną z większych, jeśli nie największą, bomb biologicznych w Gminie Wyry. Jego dach o powierzchni ok. 924 m2 w całości pokryty jest eternitem zawierającym rakotwórczy azbest.

Interpelacja w sprawie autostraty A4-bis

We wrześniu 2019 roku Marszałek Województwa Śląskiego zlecił katowickiej firmie Inkom opracowanie koncepcji przebiegu autostrady A4 bis. Ekspertom polecono przygotować różne warianty jej przebiegu. Istnieje wiele przesłanek pozwalających sądzić, że nowa autostrada będzie biegła przez miejscowość Wyry, choć do tej pory nie upubliczniono oficjalnych dokumentów.
Scroll to top