Sprawozdanie z działań za rok 2020

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z mojej działalności jako radnego Gminy Wyry za rok 2020.

W ciągu tego okresu łącznie zgłosiłem 31 wniosków i interwencji. W większości dotyczyły spraw porządku publicznego i czystości. Złożyłem do Wójta Gminy Wyry 2 interpelacje dotyczące  informowania o zmianach rozkładu jazdy autobusów oraz autostrady A4-bis. Złożyłem 3 zapytania dotyczące wsparcia dla Chóru Zorza, odrzucenia wniosku o remont ul. Dworcowej, dofinansowania remontu ul. Dworcowej.

Kontynuowałem sprawę jakości wody na ul. Dworcowej, remontu tej ulicy, remontu ul. Puszkina boczna i ul. Puszkina boczna (przy lesie). Zająłem się sprawą bezpieczeństwa na przejeździe drogowo-kolejowym przy ul. Puszkina czy też niedrożności przepustu pod drogą powiatową ul. Puszkina, a także uciążliwością hałasową przy linii kolejowej nr 169.

Uczestniczyłem we wszystkich sesjach Rady Gminy Wyry oraz w prawie wszystkich posiedzeniach komisji, do których należę (oprócz 1 posiedzenia komisji rewizyjnej w grudniu 2020 roku z powodów zawodowych).

Razem z radnymi Piotrem Jeleniem, Szymonem Załęckim i Adamem Myszorem oraz pracownikami Urzędu Gminy Wyry przygotowałem projekt nowego Statutu Gminy Wyry, który został uchwalony przez Radę w listopadzie 2020 roku.

Scroll to top