Sprawozdanie z działań za rok 2019

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z mojej działalności jako radnego Gminy Wyry za rok 2019. Obejmuje również dwa miesiące roku 2018.

W ciągu tego okresu łącznie zgłosiłem 19 wniosków i interwencji. W większości dotyczyły spraw porządku publicznego i czystości. Złożyłem do Wójta Gminy Wyry 3 interpelacje dotyczące transportu publicznego, gminnego programu na rzecz ograniczania niskiej emisji, budżetu Gminy Wyry. Złożyłem Wójtowi Gminy Wyry 3 zapytania dotyczące modernizacji wodociągu na ul. Dworcowej i Wróbla, dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych remontu ulicy Dworcowej, stanu prawnego ulicy Dworcowej boczna.

Rozpocząłem prowadzenie spraw związanych z jakością wody na ulicy Dworcowej oraz stanu zachowania zabytkowego dworu w Wyrach.

Scroll to top