Na przejeździe kolejowym przy ul. Puszkina będzie bezpieczniej

W styczniu skierowałem pismo do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział w Tarnowskich Górach w sprawie poprawy warunków bezpiecznego przejazdu na skrzyżowaniu torów kolejowych i ul. Puszkina.

Linia kolejowa krzyżuje się z drogą pod kątem mniejszym niż 30 st., co znacznie utrudnia widoczność na przejeździe.

W odpowiedzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przychyliły się do mojego wniosku. W roku 2020 z własnego budżetu wykona na przejeździe linie akustyczno-wibracyjne (podobne do tych do na ulicy Wagonowej. Spółka złożyła w tej sprawie już w wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Łaziskach Górnych.

pismo-przejazd-Puszkina-odpowiedź

Scroll to top