Gmina Wyry najbezpieczniejsza w województwie śląskim?

Na wczorajszym posiedzeniu 7. Sesji Rady Gminy Wyry omówiony został stan bezpieczeństwa publicznego w naszych miejscowościach. Gościliśmy Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie, Komendanta Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, Prezesa OSP w Wyrach i Prezesa OSP w Gostyni. Kierownicy jednostek złożyli sprawozdania za rok 2018.

Komendant policji Krzysztof Skowron przedstawił Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mikołowskiego za okres 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Komendant podkreślił, że Gmina Wyry jest najbezpieczniejszą gminą w powiecie mikołowskim i jedną z bezpieczniejszych, jak nie najbezpieczniejszą w województwie śląskim.

Sprawozdanie dla całego powiatu nie do końca pozwalało zobrazować stan bezpieczeństwa w naszej gminie, gdyż obejmowało cały powiat. Przestępstwa z Gminy Wyry były zsumowane z przestępstwami popełnianymi w Mikołowie. Zwrócił na to uwagę radny Wojciech Surma.

Przygotowując się do sesji skierowałem do Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie zapytanie o skalę przestępczości w odniesieniu tylko do Gminy Wyry. Uzyskane informacje znajdują się w tabeli poniżej.

Przestępstwa na terenie Gminy Wyry20152016201720181.01-18.05.2018
Kradzież z włamaniem561011
Bójka, pobicie00000
Rozbój00000
Uszkodzenie mienia33222
Kradzież mienia67642
Kradzież pojazdu00041
Uszkodzenie ciała14140
Inne3454382814
Ogółem przestępstw4974574320

Przedstawione dane faktycznie ukazują spadek przestępczości we wszystkich 7 głównych kategoriach przestępstw mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Porównując dane z roku 2018 rzuca się w oczy liczba kradzieży samochodów. Gdy w całym powiecie miało miejsce ich 16, w naszej gminie było to 4. Innymi słowy, 25% kradzieży aut w powiecie zdarzyło się na terenie Gminy Wyry, w której mieszka 8% ludności powiatu.

Scroll to top