Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

Dochody własne coraz niższe. Budżet Gminy na rok 2020 uchwalony

Rada Gminy Wyry uchwaliła budżet na rok 2020. Zaplanowano rekordowo wysokie dochody ponad 50 mln zł. Mimo to sytuacja finansowa naszej gminy jest trudna.

Ustalono planowane dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 50.100.000 zł, w tym dochody bieżące: 46.887.180 zł, a dochody majątkowe: 3.212.820 zł. Natomiast planowane wydatki na kwotę 52.067.000 zł. Do dochodów wlicza się dotacje w wysokości 17 561 271,56 zł, które Gmina otrzymuje na realizację różnych zadań. W ramach tej kwoty aż 12 100 000,00 zł to dotacja na program 500+. Jako tzw. dochód znaczony nie ma on bezpośredniego wpływu na gospodarkę finansową naszej gminy.

Podczas dyskusji nad projektem budżetu zwróciłem uwagę na niepokojącą tendencję spadku udziału dochodów własnych w dochodach ogółem w ciągu ostatnich lat. Dochody własne przesądzają o stopniu i zakresie samodzielności finansowej naszej i każdej gminy. Traktować je
należy jako wskaźnik, który ilustruje, jak bardzo lub nie jesteśmy samorządni i który
pokazuje czy jesteśmy w stanie nasze wspólne wyrsko-gostyńskie gospodarstwo utrzymywać.
Dochody własne określają czy stać nas na remonty starych, wysłużonych dróg, utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa czy inwestowanie w przyszłość naszych najmłodszych mieszkańców. Czy jesteśmy w stanie żyć godnie za swoje? Niestety okazuje się, że „coraz mniej godnie”.

RokDochody (ogółem)Dochody własne%
200713 753 941,009 434 566,0069%
200816 795 000,0012 278 578,0073%
200920 807 500,0012 282 963,0059%
201022 270 000,0013 902 704,7562%
201125 000 000,0014 402 827,0058%
201224 362 556,3014 549 123,6060%
201325 239 334,5315 541 329,3362%
201425 600 000,0016 100 516,0463%
201526 900 000,0016 729 410,5062%
201625 500 000,0016 937 676,0066%
201732 060 000,0018 279 692,0057%
201839 120 000,0019 262 525,7149%
201940 000 000,0021 533 925,0054%
202050 100 000,0023 013 664,4446%
Udział dochodów własnych Gminy Wyry w dochodach ogółem

Tabela powyżej przedstawia, jak spadały dochody własne Gminy Wyry w ciągu ostatnich 14 lat. Przed kryzysem gospodarczym stanowiły one ok. 70% dochodów ogółem. Wskutek dekoniunktury gospodarczej w kolejnych latach spadły do 60 p.p. Niestety od 2016 roku dochody własne naszej Gminy pikują w dół. Na rok 2020 planuje się, że będą stanowiły już grubo poniżej 50% dochodów ogółem.

Wyraziłem rezerwę do nie uwzględnienia w projekcie budżetu inwestycji związanej z remontem ulica Puszkina boczna. Jeszcze we wrześniu złożyłem odpowiedni wniosek poparty podpisami mieszkańców. Wyraziłem nadzieje, ze w ciągu roku znajdą się środku na realizację tej inwestycji.

Odniosłem się też do ulicy Dworcowej. Jej stan prawny jest uregulowany. Mamy projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Nie mamy pieniędzy. Pani Wójt odpowiedziała, że trudno było wpisać konkretną kwotę na remont, gdyż nie wiemy, jaki będzie poziom dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020. Gmina złożyła wniosek latem i czeka na rozstrzygnięcie po stronie wojewody.

Scroll to top