Bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym na ul. Puszkina i odwodnienie rowu przy lesie

Podczas listopadowej Sesji Rady Gminy Wyry gościliśmy Wicestarostę Powiatu Mikołowskiego pana Tadeusza Marszolika oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych pana Edwarda Przybysza. Choć głównym tematem był remont ul. Rybnickiej w Gostyni, skorzystałem z okazji, by upomnieć się w sprawie bezpieczeństwa na ul. Puszkina.

Szanowny Panie Starosto, Szanowny Panie Dyrektorze, w piśmie skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg w Łaziskach Górnych z 29.06.2019 r. skierowałem do wniosek w sprawie  poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej ul. Puszkina przy posesji nr 55 w rejonie przejazdu kolejowego. Mieszkańcy zwrócili uwagę na problem nagminnego przekraczania dozwolonej w tym miejscu prędkości. Mimo przejazdu kolejowego część kierowców nie czuje się zobligowana do zwolnienia prędkości, a odcinek ten jest intensywnie użytkowany przez rowerzystów i pieszych, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

Padła propozycja budowy progu zwalniającego ze strony mieszkańców. Poprosiłem o  analizę możliwości jego montażu lub rozważenie innego sposobu na uspokojenie ruchu w tym miejscu.

W odpowiedzi ze strony Powiatowego Zarządu Dróg poinformowano, że jesienią 2019 r. będzie przeprowadzona lustracja dróg z udziałem policji i przedstawicieli zarządcy drogi. W przypadku pozytywnej opinii, po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zabezpieczenia finansowego Zarząd Dróg Powiatowych byłby skłonny zrealizować zabudowę drogi.

Otrzymawszy taką odpowiedź i w trosce o środki publiczne, jakimi dysponuje powiat, doszedłem do wniosku, że warto skorzystać programu „Bezpieczny Przejazd” i zwrócić się do PKP. W rejonie ulicy Puszkina, o którym mowa mamy przejazd drogowo-kolejowy. Wyjątkowo niebezpieczny, bo linia kolejowa krzyżuje się z drogą powiatową pod kątem 30 stopni, zlikwidowano szlabany, a drzewa rosnące wzdłuż drogi nie były od kilku lat przycinane.

W styczniu skierowałem pismo do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział w Tarnowskich Górach w sprawie poprawy warunków bezpiecznego przejazdu. W odpowiedzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przychyliły się do mojego wniosku i zadeklarowały w roku 2020 z własnego budżetu wykonają na przejeździe linie akustyczno-wibracyjne (podobne do tych do na ulicy Wagonowej czy Tysiąclecia). Nie są to progi zwalniające w ścisłym znaczeniu tego słowa. Natomiast ich instalacja zdecydowanie uspokaja ruch drogowy.

Spółka złożyła w tej sprawie w wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Łaziskach Górnych.

Po 10 miesiącach postanowiłem dowiedzieć się co dzieje się w temacie. PKP poinformowało mnie, że Powiatowy Zarząd Dróg nie wydał stosownej opinii. Zabezpieczone na Wyry środki skierowane zostały do powiatu rybnickiego, gdzie oznakowano przejazd kolejowym w Bełku.

Sytuacja wydała mi się niezrozumiała i dalej mi się wydaje, gdyż mogliśmy poprawić bezpieczeństwo na ulicy powiatowej bez angażowania środków finansowych powiatu mikołowskiego.

Skierowałem kolejne pismo do Zarządu Dróg Powiatowych i otrzymałem zaskakującą odpowiedź. Opinia nie została wydana, gdyż istnieje ryzyko powstania podwyższonego hałasu w rejonie stosowania progów. Doświadczenia ostatnich lat – czytamy w piśmie – sprawiają, iż odstępuje się od takich rozwiązań wszędzie gdzie istnieje ryzyko negatywnego oddziaływania wprowadzonych rozwiązań na okolicznych mieszkańców.

Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Panowie Starostwie, informuję, że jestem upoważniony do przekazania informacji, że mieszkańcy akceptują ryzyko hałasu, gdyż ważniejsze jest dla nich bezpieczeństwo na przejeździe drogowo-kolejowym. Korzystając z tego miejsca, proszę o zmianę opinii. Z mojej strony deklaruję ponownie wniosku do PKP.

Druga sprawa związana jest niedrożnym wlotem przepustu pod drogą ul. Puszkina w rejonie skrzyżowania z ul. Leśniczówka. W odpowiedzi na moją interwencję w imieniu mieszkańców na miejscu pojawił się przedstawiciel PZD – za co bardzo dziękuję. Podczas oględzin potwierdził, że skarpa po której biegnie droga wskutek długotrwałego utrzymywania się wody w rowie jest nadwątlona. Dlatego – jak wskazano w piśmie z 12.11 – prace związane z umocnieniem fragmentu rowu wraz z oczyszczeniem przepustu pod drogą zostaną ujęte w planie potrzeb na rok 2021 r.

Chciałem w tym kontekście dopytać, czy wpisanie tych prac do planu potrzeb jest równoznaczne z ich realizacją. Jeśli nie do końca, apeluję z tego miejsca, aby to zadanie jednak zostało zrealizowane w przyszłym roku. Akurat na tym odcinku ul. Puszkina przy zaangażowaniu środków powiatu mikołowskiego.

Korzystając z okazji chciałem podziękować za realizację innych moich wniosków, które do państwa skierowałem w ciągu ostatnich dwóch lat. Było ich trochę. To nie jest tak, że wytykam w tym miejscu, natomiast zwracam uwagę na problem bezpieczeństwa na dwóch wskazanych odcinkach ul. Puszkina.

Scroll to top