AKCJA ZIMA 2019/2020

Drogi gminne

Akcję Zima koordynuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

 • 32 218 72 42 (pon-pią 7:00-15:00)
 • 510914773 (całodobowo)

Wykonawca PUH Krzysztof Rzymek

 • 32 221 00 54
 • 609760134

Ulice powiatowe: Główna, Łaziska, Puszkina, Magazynowa, Zbożowa

Akcję Zima koordynuje Powiatowy Zarząd Dróg

 • 32 22 44 499 (pon-pią 7:00-15:00)
 • 512 294 375 (15:00-7:00)

Wykonawca SAKEM Sławomir Kołacz

 • 577 612 212
Ulica wojewódzka: Pszczyńska

Akcję Zima koordynuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

 • 32 781 91 11
 • 660 764 079

Wykonawca Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo Projektowe „DOMINIK” Franciszek Elias

Kolejność odśnieżania dróg gminnych:

 1. Drogi gminne publiczne
 2. Drogi gminne wewnętrzne, parkingi gminne
 3. Drogi gminne wewnętrzne dojazdowe do posesji
 4. Drogi prywatne – tylko w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców

Utrzymanie dróg gminnych polega na ich odśnieżaniu w trakcie lub zaraz po ustaniu opadów atmosferycznych, bez dodatkowego posypywania środkami chemicznymi czy piaskiem.

Na terenie gminy odśnieżane są parkingi i place. Ich stan musi umożliwiać swobodne poruszanie się. Konieczne jest usunięcie śliskości poprzez posypywanie piaskiem lub polanie solanką w miejscach najbardziej uczęszczanych.

Obowiązek utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do bieżącego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Scroll to top