Open post Zbiornik na Gostynce

Zbiornik na Gostynce

Na październikowej sesji Rada Gminy Wyry gościła przedstawicieli Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach. Omówiono temat kolejnej inwestycji celu publicznego, którą organy administracji państwowej planują zrealizować na terenie Gminy Wyry (miejscowości Gostyń). Chodzi o budowę na rzece Gostynce mokrego zbiornika (polderu) o powierzchni 400 ha. Zadanie zostało wpisane do Programu działań...

Scroll to top