Open post Azbest - hala Prosper

Interpelacja w sprawie bomby biologicznej przy ul. Wróbla

Mieszkańcy ulicy Wróbla i ulicy Brzoskwiniowej z niepokojem spoglądają w kierunku niszczejącej dawnej hali produkcyjnej przedsiębiorstwa „Prosper”. Od ponad 20 lat na terenie nieruchomości nie prowadzi się działalności gospodarczej. Budynek ulega podstępującej degradacji i stanowi jedną z większych, jeśli nie największą, bomb biologicznych w Gminie Wyry. Jego dach o powierzchni ok. 924 m2 w całości pokryty jest eternitem zawierającym rakotwórczy azbest.

Zapytanie w sprawie ul. Dworcowej

W związku z uchwaleniem budżetu Gminy Wyry na rok 2021 i zabezpieczeniem 585 300 zł na realizację remontu ulicy Dworcowej uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe zapytanie. Jakie działania podjęła do tej pory i jakie działania podejmie Gmina Wyry w celu pozyskania brakujących środków finansowych na wykonanie określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia nr 1.3.2.21 pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Wyrach – podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi”?
Open post

Sprawozdanie z działań za rok 2020

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z mojej działalności jako radnego Gminy Wyry za rok 2020. W ciągu tego okresu łącznie zgłosiłem 31 wniosków i interwencji. W większości dotyczyły spraw porządku publicznego i czystości. Złożyłem do Wójta Gminy Wyry 2 interpelacje dotyczące  informowania o zmianach rozkładu jazdy autobusów oraz autostrady A4-bis. Złożyłem 3 zapytania dotyczące wsparcia dla Chóru...

Scroll to top