Open post

Gmina Wyry najbezpieczniejsza w województwie śląskim?

Na wczorajszym posiedzeniu 7. Sesji Rady Gminy Wyry omówiony został stan bezpieczeństwa publicznego w naszych miejscowościach. Gościliśmy Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie, Komendanta Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, Prezesa OSP w Wyrach i Prezesa OSP w Gostyni. Kierownicy jednostek złożyli sprawozdania za rok 2018. Komendant policji Krzysztof Skowron...

Open post

Radni wojewódzcy przekonali się, jak wygląda ulica Pszczyńska

Wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Mikołowskiego, panią Barbarą Pepke, Przewodniczącą Rady Gminy Wyry, panią Joanną Pasierbek-Konieczny uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 14.05.2019 roku. Staraliśmy się przekonać radnych wojewódzkich o pilnej potrzebie remontu drogi wojewódzkiej DW 928. W najgorszym stanie jest 16 kilometrowy odcinek biegnący przez naszą gminę....

Scroll to top