Open post

Pierwsza Sesja Rady Gminy Wyry

W dniu 22 listopada 2018 roku, o godzinie 16:00 na Sali Narad Urzędu Gminy Wyry odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Wyry VIII kadencji. Podczas trwania sesji nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego, złożyli ślubowanie, oraz wybrali Przewodniczącą Rady Gminy Wyry i dwóch wiceprzewodniczących. Przewodniczącą Rady Gminy Wyry została Pani Joanna Pasierbek...

Scroll to top