Fot. Radosław Kaźmierczak, www.radoslawkazmierczak.com
Fot. Radosław Kaźmierczak, www.radoslawkazmierczak.com

Jestem z Wyrów, z Górnego Śląska

Nazywam się Marek Alfred Gołosz. Urodziłem się w 1984 roku w Mikołowie. Mieszkam Wyrach. Choć miejsca do życia nie wybrałem, trudno wyobrazić mi sobie lepsze. Cieszę się, że jakimś zrządzeniem losu moi przodkowie swój dom znaleźli właśnie w Wyrach na Górnym Śląsku. Puchrowie mieszkają tu od wieków, pozostali, Gołoszowie, Karwotowie, Woźni i Waleczkowie, pochodzili z Paprocan, Pszowa, Rudy Śląskiej czy Koźla.

Z wykształcenia humanista

Skończyłem wyrską podstawówkę w 1999 roku. Naukę kontynuowałem w I LO im. Karola Miarki w Mikołowie oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłem politologię i filologię języka hiszpańskiego. Podczas studiów w roku 2007 odbyłem praktyki w Konsulacie Generalnym RP w Barcelonie. W latach 2008-09 w ramach programu Erazmus studiowałem na Uniwersytecie w Las Palmas de Gran Canaria. Ukończyłem studia doktoranckie z zakresu nauki o polityce. Praca dyplomowa w przygotowaniu.

Z zawodu pracownik samorządowy

Od kilku lat jestem pracownikiem samorządowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W latach 2012-2019 zajmowałem się upowszechnianiem dziedzictwa przemysłowego województwa śląskiego w oparciu o Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – najciekawszej trasy turystyki industrialnej w Polsce. Wchodziłem w skład zespołu odpowiedzialnego za koordynację festiwalu INDUSTRIADA – Święta Szlaku Zabytków Techniki. Od 2020 roku jestem pracownikiem Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Z przekonań regionalista

Od ponad 10 lat należę do Ruchu Autonomii Śląska, stowarzyszenia działającego na rzecz kulturowego i gospodarczego odrodzenia Górnego Śląska i dążącego do przywrócenia naszemu regionowi realnej samorządności – autonomii w ramach państwa polskiego. Uważam, że dochody z podatków obywateli w pierwszej kolejności powinny trafiać do budżetów województw, a następnie należy je na uczciwych zasadach rozliczać ze Skarbem Państwa. Większość usług publicznych związanych z infrastrukturą, kulturą, edukacją, sportem czy gospodarką zapewniana powinna być na poziomie województw, powiatów i gmin zgodnie z zasadą pomocniczości.

Więcej o mnie, mojej działalności i aktywności jako radnego znajdziecie na profilu facebookowym.
W sprawach naszej gminy zapraszam do kontaktu.

Scroll to top