Interwencje

Poniżej znajduje się zestawienie podjętych interwencji czy wniosków zgłaszanych podczas prac komisji, telefonicznie lub mailowo.

2020-04-15
Interwencja w sprawie zerwanych kabli telefonicznych przy ulicy Puszkina w rejonie skrzyżowania z ul. Leśniczówka, oraz przy ul. Puszkina 70,74A, 76.

2020-03-03
Ponowienie wniosku o doraźny remont wjazdu z ul. Puszkina do ul. Dworcowej boczna (dojazd do posesji o nr 1, 1a, 3)

2020-02-11
Interwencja w sprawie wywiezienia zalegających ubrań przy kontenerze przy szkole podstawowej

2020-03-03
Interwencja w sprawie luźno porzuconych kabli telefonicznych przy ul. Puszkina 21 oraz przy ul. Głównej 96

2020-02-26
Interwencja w sprawie opóźnienia autobusu nr 69.

2020-02-21
Interwencja w doraźnego remontu odcinka ulicy Puszkina 73, 73A, 75, 75B, 77

2020-02-11
Interwencja w sprawie wywiezienia zalegających ubrań przy kontenerze przy szkole podstawowej

2020-02-11
Interwencja w sprawie wyrównania pługiem ciągnionym nawierzchni drogi ul. Dworcowej

2020-01-27
Interwencja w sprawie doraźnego remontu, uzupełnienia dziur na ul. Puszkina boczna (dojazd do posesji o nr 26-38)

2019-12-16
Interwencja w sprawie naprawienia uszkodzonego kosza na śmieci w pobliżu sklepu „IŚKA”

2019-09-03
Interwencja w sprawie wykoszenia trawy w rejonie skrzyżowania ul. Puszkina z ul. Leśniczówka

2019-09-03
Interwencja w sprawie zasypania ubytków w drodze gruntowej przy ul. Puszkina 75

2019-08-26
Wniosek w sprawie wzięcia udziału w akcji „Mogę! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech”, skierowanej do przedszkoli

2019-08-26
Interwencja w sprawie uprzątnięcia śmieci przy dawnym budynku domu kultury w Wyrach

2019-07-22
Interwencja w sprawie wycięcia krzaków zasłaniających widoczność przy ul. Brzoskwiniowej

2019-06-24
Interwencja w sprawie braku umieszczenia informacji o zmianie rozkładu jazdy autobusów ZTM w piątek po Bożym Ciele, 21 czerwca 2019 r.,

2019-06-03
Interwencja w sprawie wiszącego kabla telefonicznego przy ul. Puszkina 65

2019-06-03
Interwencja w sprawie ubytku w nawierzchni asfaltowej przy ul. Wróbla

2019-06-03
Interwencja w sprawie uszkodzonego lustra drogowego przy ul. Wróbla

2019-05-27
Interwencja w sprawie skoszenia trawy przy ul. Puszkina 19 i 21

2019-05-14
Spotkanie w sprawie remontu drogi wojewódzkiej DW 928. Więcej informacji tutaj.

2019-04-15
Interwencja w sprawie uporządkowania worków z używaną odzieżą przy pojemnikach przy Szkole Podstawowej

2019-03-25
Interwencja w sprawie naprawienia wykrzywionego po wichurze znaku na wysokości ul. Puszkina.

2019-03-25
Interwencja w sprawie zwisającego kabla telefonicznego w rejonie przejazdu kolejowego przy ul. Wagonowej.

2019-03-25
Interwencja w sprawie naprawienia ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2019-03-25
Wniosek w sprawie ustawienia dodatkowych koszy na śmieci w pobliżu posesji przy ul. Puszkina 54 oraz przy skrzyżowaniu ul. Puszkina i ul. Leśniczówka

2019-02-25
Interwencja w sprawie uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej, spowodowanych pracami wymiany przyłączy wodociągowych przy ul. Wróbla

2019-02-24
Interwencja w sprawie ubytku w nawierzchni na ul. Wróbla w pobliżu skrzyżowania z ulicą Puszkina

2018-11-05
Interwencja w sprawie ustawienia tablicy informacyjnej wykazem numerów budynków przy wjeździe do posesji przy ul. Wróbla 13, 13a, 17

Scroll to top