Open post

Drogi po zimie 2021

Choć zima 2021 jeszcze się nie skończyła już wiadomo, że ubytki w drogach gminnych i powiatowych są duże. Dziś złożyłem wniosek w sprawie mało powierzchniowej naprawy nawierzchni dróg w 39 lokalizacjach. Najbardziej uszkodzone nawierzchnie dróg obejmują ulice: Zbożowa, Bojdoła, Zjednoczenia, Markiela, Wróbla oraz Główna. Wniosek dotyczy dróg bitumicznych. Osobny wniosek dla dróg gminnych o...

Open post Azbest - hala Prosper

Interpelacja w sprawie bomby biologicznej przy ul. Wróbla

Mieszkańcy ulicy Wróbla i ulicy Brzoskwiniowej z niepokojem spoglądają w kierunku niszczejącej dawnej hali produkcyjnej przedsiębiorstwa „Prosper”. Od ponad 20 lat na terenie nieruchomości nie prowadzi się działalności gospodarczej. Budynek ulega podstępującej degradacji i stanowi jedną z większych, jeśli nie największą, bomb biologicznych w Gminie Wyry. Jego dach o powierzchni ok. 924 m2 w całości...

Zapytanie w sprawie ul. Dworcowej

W związku z uchwaleniem budżetu Gminy Wyry na rok 2021 i zabezpieczeniem 585 300 zł na realizację remontu ulicy Dworcowej uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe zapytanie. Jakie działania podjęła do tej pory i jakie działania podejmie Gmina Wyry w celu pozyskania brakujących środków finansowych na wykonanie określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia nr...

Open post

Sprawozdanie z działań za rok 2020

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z mojej działalności jako radnego Gminy Wyry za rok 2020. W ciągu tego okresu łącznie zgłosiłem 31 wniosków i interwencji. W większości dotyczyły spraw porządku publicznego i czystości. Złożyłem do Wójta Gminy Wyry 2 interpelacje dotyczące  informowania o zmianach rozkładu jazdy autobusów oraz autostrady A4-bis. Złożyłem 3 zapytania dotyczące wsparcia dla...

Open post

Bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym na ul. Puszkina i odwodnienie rowu przy lesie

Podczas listopadowej Sesji Rady Gminy Wyry gościliśmy Wicestarostę Powiatu Mikołowskiego pana Tadeusza Marszolika oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych pana Edwarda Przybysza. Choć głównym tematem był remont ul. Rybnickiej w Gostyni, skorzystałem z okazji, by upomnieć się w sprawie bezpieczeństwa na ul. Puszkina. Szanowny Panie Starosto, Szanowny Panie Dyrektorze, w piśmie skierowanym do Powiatowego Zarządu...

Open post

Kolejne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Rok po podwyższeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Wyry zaproponowała kolejną podwyżkę. Rada Gminy Wyry stanęła przed dylematem. Ostatecznie stawka opłaty wzrosła z 23 zł do 29 zł za osobę. Jednak to tylko jedna z wielu zmian, które nastąpią w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 👉 Zobacz aktualne stawki za gospodarowanie...

Interpelacja w sprawie autostraty A4-bis

We wrześniu 2019 roku Marszałek Województwa Śląskiego zlecił katowickiej firmie Inkom opracowanie koncepcji przebiegu autostrady A4 bis. Ekspertom polecono przygotować różne warianty jej przebiegu. Istnieje wiele przesłanek pozwalających sądzić, że nowa autostrada będzie biegła przez miejscowość Wyry, choć do tej pory nie upubliczniono oficjalnych dokumentów....

Scroll to top