Aktualności

Open post

Masz kompostownik? Płać za śmieci mniej

Dziś złożyłem wniosek o zmniejszenie opłaty za śmieci. Kompostownik to warunek uprawniający do skorzystania z niższej stawki. Podobne rozwiązania istnieją już w Ornontowicach, Pszczynie czy Pyskowicach. Nową stawkę Rada Gminy Wyry uchwaliła 24 października 2019 roku. Przyjęta wówczas miesięczna kwota 23 zł od osoby w przypadku nieruchomości z zabudową jednorodzinną mogła wzbudzać kontrowersje. Czas...

Open post

Na przejeździe kolejowym przy ul. Puszkina będzie bezpieczniej

W styczniu skierowałem pismo do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział w Tarnowskich Górach w sprawie poprawy warunków bezpiecznego przejazdu na skrzyżowaniu torów kolejowych i ul. Puszkina. Linia kolejowa krzyżuje się z drogą pod kątem mniejszym niż 30 st., co znacznie utrudnia widoczność na przejeździe. W odpowiedzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przychyliły się...

Open post Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

Dochody własne coraz niższe. Budżet Gminy na rok 2020 uchwalony

Rada Gminy Wyry uchwaliła budżet na rok 2020. Zaplanowano rekordowo wysokie dochody ponad 50 mln zł. Mimo to sytuacja finansowa naszej gminy jest trudna. Ustalono planowane dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 50.100.000 zł, w tym dochody bieżące: 46.887.180 zł, a dochody majątkowe: 3.212.820 zł. Natomiast planowane wydatki na kwotę 52.067.000 zł....

Open post

Dlaczego za śmieci płacimy coraz więcej?

Podczas październikowej 11. Sesji Rady Gminy Wyry radni musieli rozstrzygnąć o podwyższeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyższą opłatę poparło 11 radnych przy 1 głosie przeciwnymi i 1 wstrzymującym się. Dwóch radnych nie głosowało. W mojej ocenie utrzymywanie aktualnej stawki było fikcją, dlatego poparłem podwyżkę. Poniższej uzasadniam dlaczego?...

Open post

Gmina Wyry najbezpieczniejsza w województwie śląskim?

Na wczorajszym posiedzeniu 7. Sesji Rady Gminy Wyry omówiony został stan bezpieczeństwa publicznego w naszych miejscowościach. Gościliśmy Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie, Komendanta Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, Prezesa OSP w Wyrach i Prezesa OSP w Gostyni. Kierownicy jednostek złożyli sprawozdania za rok 2018. Komendant policji Krzysztof...

Open post

Radni wojewódzcy przekonali się, jak wygląda ulica Pszczyńska

Wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Mikołowskiego, panią Barbarą Pepke, Przewodniczącą Rady Gminy Wyry, panią Joanną Pasierbek-Konieczny uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 14.05.2019 roku. Staraliśmy się przekonać radnych wojewódzkich o pilnej potrzebie remontu drogi wojewódzkiej DW 928. W najgorszym stanie jest 16 kilometrowy odcinek biegnący przez naszą...

Open post

Radni Gminy Wyry

Joanna Pasierbek-Konieczny Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Okręg nr 14 - Gostyń: Grabowa, płk. Władysława Kiełbasy, Rybnicka numery parzyste od 54 - 82Z , wszystkie numery od 83 - 163Z i numery nieparzyste od 165 - 239Z, Zajęcza Dyżur: 05.10.2020 r., 07.10.2019 r. | E-mail   Tomasz Fityka Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wyry Okręg nr 10...

Scroll to top